2018

Arbeidstid i påsken

HK har utarbeidet et hefte om regler for arbeid i påsken.

Lokale lønnsforhandlinger

Uavhengig av resultatet i tariffoppgjøret skal det føres reelle lokale lønnsforhandlinger.

Yrkesfagenes år 2018

HK heier på yrkesfag og har sammen med LO og andre LO-forbund markert Yrkesfagenes år 2018. Det har vi gjort fordi vi ønsket å øke innsikten om yrkesfag og arbeidsliv og unges interesse for å ta yrkesfaglige utdanningsvalg.

Ny IA-avtale: Fortsatt full lønn under sykdom

– LO er fornøyd med at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Dermed sikrer vi full lønn under sykdom, samtidig som vi videreutvikler virkemidlene for å få sykefraværet nedover, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Ikke rør abortloven!

Lørdag 17. november er nasjonal protestdag mot varslede mulige innstramminger i abortloven. HK har tilsluttet seg, sammen med LO, fagforbund, en rekke kvinneorganisasjoner og politiske partier. Vi oppfordrer nå alle til å delta og mobilisere til demonstrasjonene rundt om i landet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?