2018

Lokale lønnsforhandlinger

Uavhengig av resultatet i tariffoppgjøret skal det føres reelle lokale lønnsforhandlinger.

Arbeidstid i påsken

HK har utarbeidet et hefte om regler om fri påskeaften og arbeid på onsdag før skjærtorsdag.

Yrkesfagenes år 2018

HK heier på yrkesfag og har sammen med LO og andre LO-forbund markert Yrkesfagenes år 2018. Det har vi gjort fordi vi ønsket å øke innsikten om yrkesfag og arbeidsliv og unges interesse for å ta yrkesfaglige utdanningsvalg.

Ny IA-avtale: Fortsatt full lønn under sykdom

– LO er fornøyd med at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Dermed sikrer vi full lønn under sykdom, samtidig som vi videreutvikler virkemidlene for å få sykefraværet nedover, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Ikke rør abortloven!

Lørdag 17. november er nasjonal protestdag mot varslede mulige innstramminger i abortloven. HK har tilsluttet seg, sammen med LO, fagforbund, en rekke kvinneorganisasjoner og politiske partier. Vi oppfordrer nå alle til å delta og mobilisere til demonstrasjonene rundt om i landet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?