2018

Enighet mellom HK og TeleComputing Norway AS

HK og TeleComputing Norway AS ble i dag enige i forhandlingene. Generelt tillegg til fordeling, heving av kompetansebonussatsene, økt lærlingelønn, ny og forbedret AFP og økt fokus på kompetanseutvikling fra klubben og ledelsens sin side var de viktigste resultatene.

Regjeringen leverer ikke - setter norske arbeidsplasser i fare

Regjeringen opprettholder de kraftige avgiftsøkningene på sjokolade, sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. HK hadde håpet at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag 15. mai, hadde lagt opp til å reversere sukkeravgiften. Det skjedde ikke. 

Enighet i forhandlingene mellom LO og SAMFO

LO og SAMFO ble i dag enige i forhandlingene. -Resultatet er i tråd med LO-NHO-oppgjøret, og sikrer økt kjøpekraft for ca. 25.000 arbeidstakere i Coop, boligsamvirket og landbrukssamvirket. Det er vi godt fornøyd med, sier forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik.

LO og SAMFO-forhandlingene er i gang

Forhandlingene mellom LO og SAMFO om årets hovedtariffoppgjør startet i dag. Partene har frist til onsdag 9. mai med å være ferdige med forhandlingene. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, går oppgjøret inn i neste fase, som er mekling.

Ny HK-podkast med Tusvik & Tønne

HK er et kinderegg, viktighet å organisere seg, den norske modellen og hvorvidt Christopher er i familie med David Beckham. Dette er temaer når Tusvik&Tønne er på besøk i vårt podkaststudio sammen med andre nestleder Christopher Beckham. 

Solid JA fra LOs medlemmer i tariffoppgjøret i privat sektor

– Jeg er glad for at et klart flertall har sagt ja til meklingsresultatet i LO – NHO-området, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Resultatet av uravstemningen i LO – NHO-området ble overlevert Riksmekleren i dag kl. 12.00.

Enighet i LO-Virke-forhandlingene

-Resultatet av forhandlingene er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret. Det er vi godt fornøyd med, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.