Påskebilde

Påsken 2019

Arbeidstid i påsken

HK har utarbeidet et hefte om regler om fri påskeaften og arbeid på onsdag før skjærtorsdag.

10. april 2019

Påskeaften er i mange bedrifter en tariffestet fridag
I noen tariffavtaler er det tatt inn bestemmelser om at påskeaften er en tariffestet fridag. De mest aktuelle er Landsoverenskomstene med Virke og SAMFO, og Butikkoverenskomsten med NHO.

I Landsoverenskomsten med SAMFO kan ingen kan pålegges å jobbe på påskeaften.

I Landsoverenskomsten med Virke og Butikkoverenskomsten med NHO gir bestemmelsene likevel adgang til å arbeide denne dagen dersom «bedriftsmessige hensyn» gjør det nødvendig å holde arbeidet i gang.

I bakeribedrifter er påskeaften fridag kun dersom baker- og konditorsvennene har fri (NHO Butikkoverenskomsten).

Hvis du har krav på fri etter din tariffavtales bestemmelser, og det er din jobbelørdag, har du fri uten trekk i lønn.

Informasjonshefte
Mer informasjon finner du i eget informasjonshefte utarbeidet av HK.