Kursbilde 2

Endringer i retningslinjene for HKs stipendordninger

HKs forbundsstyre vedtok på sitt møte i slutten av november endringer i retningslinjene for henholdsvis HKs stipendordning for høyere utdanning og HKs utdanningsfond.

02. desember 2019

Medlemmer som følger Landsoverenskomsten mellom AAF og HK, altså ansatte innenfor fagbevegelsen, fagbevegelsens organisasjoner og enkelte politiske partier, har fra før et eget kompetansefond de kan søke om stipend fra, og vil derfor ikke lengre ha mulighet til å søke HKs ovennevnte stipendordninger om støtte.

Medlemmer som tar utenlandsstudier, plikter heretter å framlegge dokumentasjon på studiene på enten skandinavisk eller engelsk.

Regelen om tre års medlemskap for å kunne søke stipend gjelder fortsatt, unntatt fra denne bestemmelsen er som tidligere de som tar fagbrev eller norskkurs. Nytt av året er at det nå kan meldes overgang fra forbund utenfor LO og man vil få med seg sin medlemsansiennitet mht. stipendsøknad. Forutsetningen er at det blir lagt ved dokumentasjon på medlemskapets lengde fra det aktuelle forbundet.

Retningslinjene i sin helhet finner du her:
Stipendordning for høyere utdanning
HKs utdanningsfond

Endringene er gjort gjeldende fra 1. desember 2019.