Håndtrykk illustrasjon

Lønnsoppgjøret 2019

Enighet i lønnsforhandlingene i Felleskjøpet Agri SA

Det ble i går ført bistandsforhandlinger mellom LO-forbundene (NTF, NNN, FLT og HK) og Felleskjøpet Agri SA.

08. mai 2019

Partene kom til enighet om et generelt tillegg til alle på kroner 8,40 per time, og som inkluderer det sentrale tillegget fra A-delsforhandlingene. Det generelle tillegget innarbeides i lønnsregulativet i overenskomsten.

Det gis ytterligere 0,50 per time i et lavlønnstillegg for ansatte med en årslønn på kroner 430.221,- eller lavere.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2019.

Skulle de andre foreningene (Naturviterne og Negotia) oppnå en høyere ramme i årets mellomoppgjør, vil LO-utvalget kreve justeringsforhandlinger.