ScanStockPhoto_image_4079326

HK støtter streikende ansatte i sykehusene

Støtteuttalelse fra HK i Norge til våre streikende kamerater i sykehusene.

03. juni 2019

HK i Norge støtter LO Stat i kampen for rettferdig pensjon for ansatte i sykehusene.

Vi støtter våre streikende kamerater i kravet om pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter. 

Den kampen dere står i nå, er ikke bare viktig for dere men baner også vei for andre.  

Stå kampen ut!