20160401 Tariffoppgjør samleside illustrasjon

Tariff 2021

Hvem gjelder tariffoppgjøret HK-Virke for?

Tariffoppgjøret gjelder ansatte på bedrifter med tariffavtale mellom HK og Virke. Se oversikten over hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret HK-Virke gjelder for. 

23. mars 2021

Landsoverenskomsten
Gjelder for butikk-, kontor-  og lagerfunksjonærer og sjåfører, også ansatte i samvirkelag (Coop). Gjelder ansatte i kiosker, bingoer og fotolaboratorier.

Forlagsavtalen
Gjelder for ansatte i forlag.

Reiselivsavtalen
Gjelder for ansatte i reisebyrå og reiseoperatører.

Bok- og papiravtalen
Gjelder for ansatte i bokhandlere.

Kontoroverenskomsten
Gjelder ansatte ved kontor, også ansatte i callsentre.

Bransjeavtalen for advokatvirksomheter
Omfatter kontoransatte ved advokatkontor.

Lederoverenskomsten
Gjelder for de som tidligere var omfattet av overenskomsten for ledere i samvirkelag og ledere i Coop Norge SA med flere.

Energistasjonsoverenskomsten
Gjelder ansatte ved bensinstasjoner.

Informasjonsteknologiavtalen
Gjelder bedrifter i data- og kontorteknisk bransje. Omfatter lagerfunksjonærer/-arbeidere, kontorfunksjonærer, EDB-operatører, programmerere og system- og EDB-konsulenter.

Bilselgeravtalen
Gjelder bilselgere.