20160401 Tariffoppgjør samleside illustrasjon

Tariff 2020

Hvem tariffoppgjøret HK-Virke gjelder for

Tariffoppgjøret gjelder ansatte på bedrifter med tariffavtale. Nedenfor følger oversikt på hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret HK-Virke gjelder for.

03. august 2020

Landsoverenskomsten
Gjelder for butikk-, kontor-  og lagerfunksjonærer og sjåfører, også ansatte i samvirkelag (Coop). Gjelder ansatte i kiosker, bingoer og fotolaboratorier.

Forlagsavtalen
Gjelder for ansatte i forlag.

Reiselivsavtalen
Gjelder for ansatte i reisebyrå og reiseoperatører.

Bok- og papiravtalen
Gjelder for ansatte i bokhandlere.

Kontoroverenskomsten
Gjelder ansatte ved kontor, også ansatte i callsentre.

Bransjeavtalen for advokatvirksomheter
Omfatter kontoransatte ved advokatkontor.

Lederoverenskomsten
Gjelder for de som tidligere var omfattet av overenskomsten for ledere i samvirkelag og ledere i Coop Norge SA med flere.

Bensinstasjonsoverenskomsten
Gjelder ansatte ved bensinstasjoner. PS! Forhandlingene for denne overenskomsten vil ikke finne sted før 9.-10. september 2020.

Informasjonsteknologiavtalen
Gjelder bedrifter i data- og kontorteknisk bransje. Omfatter lagerfunksjonærer/-arbeidere, kontorfunksjonærer, EDB-operatører, programmerere og system- og EDB-konsulenter.