Julehandel illustrasjon pakker

Jul og arbeidstid

Julehandelen vil for mange handelsbedrifter innebære et behov for endring av åpningstidene og økt behov for arbeidskraft.

09. desember 2021

Alle endringer i arbeidstid, bruk av overtid/mertid og bruk av ekstrahjelp og midlertidig ansatte, skal drøftes med de tillitsvalgte. Bestemmelser om arbeidstid er omtalt i arbeidsmiljølovens kaptittel 10 og i helligdagsfredloven. Alle overenskomster har også egne bestemmelser om arbeidstid.

HK har utarbeidet et informasjonshefte som omhandler følgende:

• Søndagsåpent før jul
• Overtidsarbeid
• Forskjøvet arbeidstid
• Midlertidig endring av arbeidstiden
• Arbeidstid på julaften og nyttårsaften
• Arbeidstid i romjula
• Varetelling på 1. nyttårsdag

Heftet finner du her.

Lytt også til HKs podkast Ordna forhold - Arbeidstid i julen.

Ta kontakt med ditt nærmeste HK regionkontor hvis du har spørsmål rundt jul og arbeidstid.