Kurs illustrasjon

Videreutdanning via Addisco høsten 2020

Kombiner jobb og studier, og ta 15 studiepoeng gjennom utdanningsselskapet Addisco! NB! NY søknadsfrist for høstsemesteret 2020 er fredag 5. juni 2020.

04. mai 2020

Høsten 2020 tilbyr HK 18 studieplasser på Addisco videreutdanning. Plassene er fordelt på fire kurs på bachelornivå:
• Coaching som ledelsesverktøy
• Teknologiledelse
• Innovasjon og endringsledelse
• Innføring i jus for næringslivet

Søknadsfristen for studiene som starter opp til høsten er nå forlenget til fredag 5. juni 2020. Da må søknadsskjemaet være oss i hende. Søknadsfristen er endelig.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.