Kurs illustrasjon

Videreutdanning via Addisco høsten 2022

Kombiner jobb og studier, og ta 15 studiepoeng gjennom utdanningsselskapet Addisco! Kurstilbudet for høsten 2022 er nå klart. Søknadsfristen er onsdag 1. juni 2022.

04. mai 2022

Utdanningsselskapet Addisco AS har i 21 år levert kurs og utdanninger tilrettelagt for arbeidstakere. Addisco eies av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), som er et fagforbund innen LO-familien. HK er med i ordningen ved at vi dekker inntil 20 plasser per semester.

Høsten 2022 tilbyr HK 20 studieplasser på Addisco videreutdanning.

Plassene er fordelt på fire kurs på bachelornivå:

Jus for næringslivet
Kurset gir en innføring i juridiske emner med særlig relevans for næringslivet, herunder en generell innføring i hvordan rettssystemet fungerer og i juridisk metode. Det gir også en innføring i ulike konfliktløsningsmekanismer.

Coaching som ledelsesverktøy
Studiet er utviklet for at ledere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter skal få mulighet til å forbedre kommunikasjon- og relasjonskompetansen sin som grunnlag for en coachende lederstil. Det mellommenneskelige og lærende perspektivet i ledelse står i fokus i studiet.

Innovasjon og endringsledelse
I kurset får du kunnskap om og forståelse av hva innovasjon innebærer, hvordan innovasjon skjer i organisasjonsmessig sammenheng, og hvordan innovasjon kan påvirkes gjennom organisering og ledelse.

Digitalsamfunnet, bærekraft og sirkulær økonomi
Dette kurset er nytt i HKs portefølje. Gjennom dette emnet vil du få en bedre forståelse for hva sirkulærøkonomi er og hvilke omstillinger det å ta vare på materialene i økonomien så lenge som mulig, vil kunne kreve. Du vil videre få mer kjennskap til bærekraftig utvikling og hvordan digitalisering kan spille en viktig rolle i en framtidig sirkulærøkonomi. Tema som bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller står sentralt, og du vil få en innføring i hvordan bransjer og virksomheter kan omstille og/eller innovere i tråd med sirkulære prinsipper og strategier.

Søknadsfristen for studiene som starter opp til høsten er onsdag 1. juni 2022. Da må søknadsskjemaet være oss i hende. Søknadsfristen er endelig.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her. Les teksten nøye!