20190403 LO-Virke oppstart
Forhandlingene ledes av Bård Westbye, leder tariff i Virke, og Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO. Foto: Hege Nilsen Ahlquist.

Lønnsoppgjøret 2019

Forhandlingene mellom LO og Virke starter i dag

Lønnsoppgjøret for 2019 mellom LO og Virke starter i dag. Det er satt av to dager til forhandlingene.

03. april 2019

Hvis LO og Virke ikke blir enige, er neste fase at partene møtes til mekling hos Riksmekleren.

I år er det et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om lønn. Forhandlingene skjer samordnet. Det betyr at LO forhandler på vegne av alle forbundene.

Her ser du om dette oppgjøret gjelder deg.

Hva krever vi?
LOs krav ved årets oppgjør er økt kjøpekraft til alle. Kravene til lønn skal utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det foreligger et resultat fra forhandlingene.

Du kan også følge tariffoppgjøret på www.lo.no og på HKs Facebookside.

Syns du det er mange vanskelige ord i forbindelse med tariffoppgjøret? Se tariffleksikonet til Fri Fagbevegelse.