20190313 Hovedavtaleforhandlinger AAF
Forhandlingslederne Astrid Driva Rødsand fra AAF og Bjørn Mietinen fra HK.

HK og AAF er enige om ny hovedavtale

Hovedavtaleforhandlingene mellom Handel og Kontor i Norge (HK) og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) ble avsluttet i går kveld.

14. mars 2019

Avtalen trer i kraft 1. januar 2019. Den gjelder til 31. desember 2021.

Se protokoll fra forhandlingene under.