Pengebilde nye sedler

HK og SAMFO er enige om nye satser for minstelønn

HK og SAMFO er i dag blitt enige om garantiregulering av minstelønnssatsen. Forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes, er fornøyd med resultatet. 

08. mars 2019

Lønnstrinn 6 heves med 5,80 kr, i timen. Dette utgjør 943 kr. i måneden. Endringen skjer med virkning fra 1. februar 2019.

Disse tilleggene avtales hvert år. De er regulert  av lønnsgarantiordningen i landsoverenskomsten mellom HK og SAMFO. Garantiordningen skal sikre at den høyeste satsen for minstelønn i overenskomsten (trinn 6), ikke skal være for lav sammenlignet med gjennomsnittslønnen på tariffområdet.

Forhandlingsleder i HK, forbundsleder Trine Lise Sundnes, er fornøyd med resultatet, som er identisk med det de ansatte på landsoverenskomsten i Virke fikk. 

- Framover blir det viktig at klubbene på bedriftene forbereder seg på lokale forhandlinger. Disse starter etter de sentrale forhandlingene seinere på våren, sier Sundnes.