20160401 Tariffoppgjør samleside illustrasjon

Lønnsoppgjøret 2019

Hvem tariffoppgjøret LO-Virke gjelder for

Tariffoppgjøret gjelder ansatte på bedrifter med tariffavtale. Nedenfor følger oversikt på hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret LO-Virke gjelder for.

04. april 2019

Landsoverenskomsten
Gjelder for butikk-, kontor-  og lagerfunksjonærer og sjåfører. Gjelder ansatte i kiosker, bingoer og fotolaboratorier.

Forlagsavtalen
Gjelder for ansatte i forlag.

Reiselivsavtalen
Gjelder for ansatte i reisebyrå og reiseoperatører.

Bok- og papiravtalen
Gjelder for ansatte i bokhandlere.

Kontoroverenskomsten
Gjelder ansatte ved kontor.

Bransjeavtalen for advokatvirksomheter
Omfatter kontoransatte ved advokatkontor.

Bensinstasjonsoverenskomsten
Gjelder ansatte ved bensinstasjoner.

Informasjonsteknologiavtalen
Gjelder bedrifter i data- og kontorteknisk bransje. Omfatter lagerfunksjonærer/-arbeidere, kontorfunksjonærer, EDB-operatører, programmerere og system- og EDB-konsulenter.