Temperatur illustrasjon

Kaldt på jobben?

Fryser du på jobben? Det kan være ubehagelig når det er for kaldt på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har et ansvar for å planlegge og tilrettelegge, men du har ikke rett til å gå hjem på grunn av temperaturproblemene alene.

21. januar 2019

Regler om temperatur
Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås.

Konsekvenser av kulde
Riktig temperatur er i alles interesse. For høy eller for lav temperatur kan oppleves som plagsomt, og du kan bli mindre effektiv når det er for varmt eller for kaldt.

Når det er for kaldt:

  • nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo
  • kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes
  • blir enkelte mer mottakelig for infeksjoner

Arbeidsgivers ansvar
Arbeidsgiver har et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for forventede temperturvariasjoner sommer og vinter.

Du kan ikke gå hjem
Kortvarig varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Du har likevel ikke rett til å gå hjem av temperaturproblemene alene. Blir man syk som følge av dette er det selvfølgelig en annen sak.

Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Det kan også være naturlig å kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning.

Dersom problemene ikke kan løses på annen måte kan man tilkalle Arbeidstilsynet, som eventuelt kan gi pålegg om tiltak.

Kilde: www.arbeidstilsynet.no