Advokatforsikring illustrasjon NL

Help Forsikring AS

LOfavør Advokatforsikring

Alle har juridiske spørsmål. HK innførte i 2017 mer trygghet til medlemmene gjennom en ny medlemsfordel. Det første året har ca 1 500 medlemmer brukt ordningen. Fra 1. februar vil alle nye medlemmer ha forsikringen gratis i to måneder før man eventuelt kan reservere seg.

31. januar 2019

LOfavør Advokatforsikring er en del av de kollektive forsikringsordningene du som ordinært medlem har gjennom medlemskapet ditt. De første to månedene av medlemskapet får du advokatforsikringen helt gratis slik at du kan bli kjent med fordelen. Deretter har du mulighet til å reservere deg, om du ikke ønsker tilgang til advokat privat. Mer informasjon sendes i posten til alle nye medlemmer.

Ordningen dekker bistand i privatrettslige forhold:
• familierett
• arverett
• kjøpsrett
• ulovlig og krenkende nettpublisering
• fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
• førerkortbeslag ved privat kjøring

Inkludert i forsikringen får du de beste malene for samboerkontrakt, testament, kjøps- og husleieavtale, med mer. LOfavør Advokatforsikring leveres av advokatene i HELP Forsikring AS.

Dekker forsikringen arbeidsrettslige spørsmål? 
Nei, spørsmål om lønns- og arbeidsforhold skal fortsatt behandles av HKs saksbehandlere, og ved behov av Norges mest kompetente advokatfelleskap på området - LOs juridiske avdeling.

Hva hvis jeg ikke ønsker advokatforsikringen?
Alle medlemmer har fått mulighet til å reservere seg. Det samme gjelder nye medlemmer etter en åtte ukers gratis prøveperiode. Har du ikke fått brev med info om LOfavør Advokatforsikring? Kontakt oss og sjekk om vi har din riktige adresse. 

Kan jeg melde meg inn i ordningen seinere?
Hvis du reserverer deg, kan du ikke melde deg inn i den kollektive ordningen på et senere tidspunkt.

Hva koster det?
Prisen ligger inne i forsikringskontingenten. Du som HK-medlem betaler kun 62 kroner per måned. Kjøper du ordningen individuelt gjennom LOfavør, koster det 157 kroner per måned. Uten medlemskap i LO koster forsikringen 350 kroner per måned.

Hva hvis du hadde LOfavør Advokatforsikring fra før?
Hvis du selv hadde en individuell avtale med LOfavør Advokatforsikring, før den ble tilbudt som en medlemsfordel i HK, er forsikringen blitt konvertert inn i den kollektive ordningen.

Hvor finner jeg mer informasjon?
Du finner mer informasjon på www.help.no/hk, eller du kan ringe HELP Forsikring på telefon 22999999 mandag - fredag kl. 08.30-16.30.

Hør også HKs podkast, Ordna forhold, om LOfavør Advokatforsikring:
https://player.fm/series/ordna-forhold/help-advokatforsikring

På help.no:
https://www.help.no/LO-medlemmer/forbund/Handel-og-Kontor-i-Norge