Lager og logistikk illustrasjon

Studiet Logistikk med Automasjon

Du kan nå søke om opptak på studiet Logistikk med Automasjon.

03. juni 2019

Om studiet
Studiet genererer 7,5 studiepoeng og går over ett semester på deltid. Studiet er nett- og samlingsbasert på Högskolan Väst i Trollhättan, Sverige. Vi har til sammen 20 plasser.

Logistikk handler om effektiv materialflyt som er sentralt for de fleste virksomheters lønnsomhet. Dette studiet gir både en oversikt over logistikk og forsørgerkjeder, samt en fordypning i digitalisert og automatisert lagerdrift. Sammenhengen mellom grunnleggende logistikk og dagens moderne, automatiserte og robotstyrte lagersystemer gir dypere forståelse for og kunnskap om effektive forsørgerprosesser fra kundebehov til leveranse.

Metoder
Studiet Logistikk med Automasjon gjennomføres i henhold til Högskolan Väst sitt konsept for arbeidsintegrert læring. Det betyr at oppgaver og prosjektarbeid som gjøres vil være basert på eksempler du som deltaker finner på din egen arbeidsplass. Du trenger ikke å ha studert tidligere for å delta på dette studiet. Relevant litteratur og pensum vil være tilgjengelig både i bokform og på læringsplattformen på nett.

Tid og sted
Studiet foregår hovedsakelig i nettbasert form, og suppleres med to helgesamlinger over ett semester høsten 2019. Helgesamlingene er i Trollhättan i Sverige, og inkluderer besøk på Production Technology Center (PTC).

Kursstart: 16. oktober kl. 16.00 – 17.30 via Skype eller tilsvarende
Samling 1: Fra fredag 15. november kl. 17.00 til søndag 17. november kl. 13.00 i Trollhättan
Samling 2: Fra fredag 6. desember kl. 17.00 til søndag 8. desember kl. 13.00 i Trollhättan

HK dekker reise, opphold, kursavgifter og pensum i forbindelse med kurset. Tapt arbeidsfortjeneste og diett dekkes ikke.

Hvem kan delta?
Målgruppen for studiet er HK-medlemmer som på ulike måter jobber i og med logistikk og lagerhåndtering, samt distribusjon. Det passer spesielt godt for deg som vil lære mer om hvordan logistikkprosesser og automatiserte og robotiserte lagersystemer i og mellom virksomheter foregår.

Medlemmer som kvalifiserer til HKs stipendordning for høyere utdanning kan søke om plass. Dette krever blant annet tre års ordinært medlemskap.

Påmelding og søknadsfrist
Påmelding gjøres via Min Side. Søknadsfristen er 1. september 2019. Plassene blir fordelt etter søknadsfristens utløp.

Les mer om studiet på HK-Nytts hjemmeside.