2020

Bli en god jobbsøker

Å være jobbsøker i 2022 er en heltidsjobb. HK i Norge tilbyr nå deg som er medlem i HK kurs i å søke jobb. Dette er et gratis tilbud, og webinarene er lagt opp slik at du har stor grad av fleksibilitet i forhold til hvilke deler du vil delta på.

Tariffoppgjøret 2022

Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer, meklingsdatoer, stemmefrister og resultater for tariffoppgjøret 2022.

Har du koronaspørsmål?

Her finner du gode råd og svar på det du som arbeidstaker har av koronaspørsmål.

Enig med NHO om Bensinstasjonsoverenskomsten

HK i Norge og NHO Service og Handel, ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for medlemmer som jobber i bedrifter som følger Bensinstasjonsoverenskomsten med NHO. 

Mer pensjon for pengene

Snart har medlemmer av LO-forbund i privat sektor mulighet til å samle sin pensjonsopptjening fra nåværende og tidligere jobber i egen pensjonskonto fra LOfavør. – Da blir det mer pensjon for pengene, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Enige om Butikkoverenskomsten

HK og NHO er enige om lønnsoppgjøret for bedrifter som følger Butikkoverenskomsten. 12-timersregelen er fjernet, lønnen for fem og seks års ansiennitet heves og det blir likebehandling ved forskuttering av sykelønn. 

Enighet om ny overenskomst med NHO

Handelsoverenskomsten mellom HK og NHO Service og Handel er ferdig forhandlet. Denne overenskomsten dekker all handel, også netthandel.

Enighet mellom HK og AAF

HK i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) ble i kveld enige om årets oppgjør, som gjelder medlemmer som jobber i bedrifter som følger Landsoverenskomsten mellom HK og AAF. 

Forhandlingene med AAF i gang

Det er satt av tre dager til forhandlinger om lønn mellom HK og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til fredag 27.11.2020.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?