2020

200 i salen, 20 på scenen

HKs storkonferanse om klima, miljø og kompetanse samlet HKs tillitsvalgte, politikere, LO, NHO og Virke. Se filmen om årets konferanse. 

Engelsk for tillitsvalgte

Har du ansvar for flere medlemmer som ikke behersker norsk? Har du muligens en arbeidsgiver som har innført engelsk som arbeidsspråk? Da kan dette kurset være noe for deg.

Overgangstillegget for finansnæringen på plass

I tariffoppgjøret 2018 ble LO og Finans Norge enige om å etablere et overgangstillegg (tidligpensjonstillegg) til arbeidstakere som går av med AFP etter fylte 62, 63 eller 64 år. Dette var et krav LO Finans fremmet og fikk gjennomslag for alene.

HKs tariffpolitiske uttalelse 2020-2022

HKs representantskap vedtok den 17. januar 2020 tariffpolitisk uttalelse foran kommende lønnsoppgjør. HK vil blant annet kjempe for lønnsvekst og pensjon for de lavest lønte, en rettferdig velferdsstat, kompetanseutvikling og klimatiltak.

Kurs i relasjonell kompetanse

Til de av HK i Norges medlemmer som har personalansvar/lederansvar tilbyr vi kurs over to dager i relasjonell kompetanse brukt i rekruttering og teamutvikling.

Investering – ikke støtteordning

Tankesmien Agenda lanserte i dag, 25. februar 2020, rapporten "En kompetansereform som virker". Rapporten sier at trepartssamarbeidet er den viktigste drivkraften for at noe skal skje.

Videreutdanningstilbud til deg som jobber i varehandelen

Vil du lære mer om digitaliseringens effekt på varehandel og hvordan du kan innovere i egen virksomhet, utvikle din egen digitale forretningsmodell, og bidra til fremtidens digitale varehandel er dette studiet for deg. 

Har du koronaspørsmål?

Her finner du gode råd og svar på mye av det du som arbeidstaker sikkert lurer på nå.