2020

Kurs i relasjonell kompetanse

Til de av HK i Norges medlemmer som har personalansvar/lederansvar tilbyr vi kurs over to dager i relasjonell kompetanse brukt i rekruttering og teamutvikling.

HKs tariffpolitiske uttalelse 2020-2022

HKs representantskap vedtok den 17. januar 2020 tariffpolitisk uttalelse foran kommende lønnsoppgjør. HK vil blant annet kjempe for lønnsvekst og pensjon for de lavest lønte, en rettferdig velferdsstat, kompetanseutvikling og klimatiltak.

Overgangstillegget for finansnæringen på plass

I tariffoppgjøret 2018 ble LO og Finans Norge enige om å etablere et overgangstillegg (tidligpensjonstillegg) til arbeidstakere som går av med AFP etter fylte 62, 63 eller 64 år. Dette var et krav LO Finans fremmet og fikk gjennomslag for alene.

Engelsk for tillitsvalgte

Har du ansvar for flere medlemmer som ikke behersker norsk? Har du muligens en arbeidsgiver som har innført engelsk som arbeidsspråk? Da kan dette kurset være noe for deg.

200 i salen, 20 på scenen

HKs storkonferanse om klima, miljø og kompetanse samlet HKs tillitsvalgte, politikere, LO, NHO og Virke. Se filmen om årets konferanse. 

Hvorfor..

Dette er en landingsside for QR på brosjyrer ved konflikt med Virke

Vi bryr oss om miljøet

Vi mener at alle skal ha tilgang til ren luft, rent vann og ren jord. Her kan du lese mer om hvordan vi vil bidra.  

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?