digitalt kurs illustrasjon png

Digitale verneombudskurs

Vi inviterer deg som er verneombud og HK-medlem til spennende digitale kurs om verneombudets plass og godt miljøarbeid.

21. januar 2021

Det blir en lett blanding av dialogforelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Målet er at vi i løpet av disse to dagene har gitt dere som verneombud faglig og personlig påfyll og styrker dere i arbeidet lokalt på arbeidsplassene.

Kurset er satt opp på to forskjellige tidspunkter. Du velger det alternativet som passer deg best.

Tidspunkter:
Alternativ 1: 10. og 17. mars 2021
Alternativ 2: 16. og 23. mars 2021

Vi tar sikte på å jobbe med konkrete problemstillinger. Ta gjerne med en case eller sak dere jobber med på arbeidsplassen. 

Kursene er digitale og vil bli gjennomført på Teams

Velkommen skal dere være!