Forbundsleder Christopher Beckham

Tariff 2020

Enighet om ny overenskomst med NHO

Handelsoverenskomsten mellom HK og NHO Service og Handel er ferdig forhandlet. Denne overenskomsten dekker all handel, også netthandel.

02. desember 2020

Avtalen ble signert i juni, men det gjenstod å rydde opp i noen bestemmelser, blant annet 12-timers regelen. Denne bestemmelsen har HK ønsket å bli kvitt i mange år, og nå er den historie. Det betyr at alle har krav på tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.

-I en ny og framtidsretta overenskomst kunne vi ikke ha den forhistoriske 12-timersregelen, sier forbundsleder Christopher Beckham som er forhandlingsleder for HK.

Tillegg for arbeid lørdag kveld og søndag
Overenskomsten har følgende tillegg.
Mandag til fredag:
Etter kl. 18.00: kr. 22,- per time
Etter kl. 21.00: kr. 45,- per time

Lørdag: Etter kl. 13.00: kr 45,- per time.
Etter kl. 15.00: kr 55,- per time.
Etter kl. 18.00: kr 110,- per time.

Søndag: Hele døgnet: kr 110,- per time. Tillegget er økt med 14 kroner timen.

Kvelds- og nattilleggene, og fjerningen av 12-timersregelen gjelder fra 1. januar 2021.

Samarbeid om bærekraft
HK og NHO Service og Handel skal sette ned et utvalg som i tariffperioden skal jobbe med bærekraftig utvikling gjennom partssamarbeidet.
Dette innebærer økt fokus på bærekraft, og å gjøre den enkelte bedrift bedre i stand til å redusere eget klimaavtrykk.

- Jeg er fornøyd med at vi har fått NHO med på å jobbe sammen med oss for å bidra til å løse klimautfordringen. Bærekraft må være en naturlig del av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, sier Beckham.

Hvem gjelder dette?
Handelsoverenskomsten gjelder for handelsbedrifter som er medlem i NHO.

Medlemmene bestemmer
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmer som disse forhandlingene gjelder får tilsendt informasjonen de trenger for å stemme. Fristen for å stemme ja eller nei til avtalen er 16. desember. 

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er de vanskelige og viktige ordene forklart.