Grønne tariffavtaler illustrasjon

HK feirer gjennomslag for grønnere tariffavtaler

HK inviterer alle medlemmer til nettseminar om det grønne skiftet tirsdag 8. desember. Merk at tidspunktet er endret.

30. oktober 2020

HKs mål er en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom en rettferdig omstilling, slik det er formulert i prinsipp- og handlingsprogrammet vårt. Vi skal arbeide for å bruke medbestemmelsesretten og tariffavtalene som et verktøy for å nå klimapolitiske mål.

HK har for første gang fremmet og fått gjennomslag for grønne krav i forhandlingene mellom HK og Virke. Resultatet er banebrytende og et historisk første skritt mot grønn omstilling gjennom samarbeid på arbeidsplassene.

For å feire HKs gjennomslag for grønnere tariffavtaler inviterer vi alle medlemmer til et gratis nettseminar med den internasjonalt anerkjente professoren Per Espen Stoknes. Stoknes leder senter for grønn vekst på BI og er aktuell med ny bok, "Grønn vekst - en sunn økonomi for det 21. århundre".

Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes

Under seminaret får vi høre hvordan et godt arbeidsliv er like kritisk for reell bærekraft, som grønne arbeidsplasser.

Når: Tirsdag 8. desember kl. 14.00-14.45.

Merk at tidspunkt er endret fra det opprinnelige som var 4. november.

Vi legger ut en påmeldingslenke når det nærmer seg.

Velkommen til HKs første grønne seminar!