koronavirus-tema

Sist oppdatert 9. april 2020

Har du koronaspørsmål?

Her finner du gode råd og svar på mye av det du som arbeidstaker sikkert lurer på nå.

Vi er tilgjengelige
Vi er som vanlig tilgjengelig i våre kontortider fra kl. 08.00 – 16.00 mandag til fredag, men for å begrense smittefaren kontakter du oss på telefon, e-post, skype eller andre digitale løsninger, og ikke ved å møte opp på kontoret. 

Lurer du på noe?
Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får.
Permittering fra arbeidsplassen 
Lønn, sykdom og karantene 

Har du spørsmål du ikke får svar på her, så kontakt ditt regionkontor. Du kan også ringe informasjonstelefonen om Koronaviruset på 815 55 015.

Regjeringens nye kriselov 
Stortinget vedtok 21. mars 2020 en ny fullmaktslov som gir regjeringen adgang til å fravike lover for å håndtere koronakrisen. Loven gjelder i en måned. Fullmakten er begrenset til å gjelde de lovene som er oppregnet i lovteksten. 

Loven skal ikke brukes dersom formålet kan ivaretas gjennom normal lovbehandling i Stortinget. Stortinget er den lovgivende forsamling som behandler alle lovforslag fra regjeringen. 

Hva må arbeidsgiver gjøre for å begrense smitte på jobb?
Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet ditt er forsvarlig. Arbeidsgiver må i samarbeid med tillitsvalgte gjøre en risikovurdering og sette inn tiltak basert på den.

Hva gjør dere på bedriften nå?
HK vil anbefale daglige eller jevnlige krisemøter mellom ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud på arbeidsplassen din for å vurdere situasjonen fortløpende. Samtidig bør det vurderes hvilket behov det er for ansatte å møte på jobb, men heller jobbe hjemmefra i den utstrekning det lar seg gjøre. Hjemmekontor passer selvfølgelig ikke for alle, men hvilket behov det er for ansatte å møte på jobb når det er mulig å jobbe hjemmefra må vurderes. Det bør vurderes nøye hvilke tiltak som kan iverksettes framfor permitteringer grunnet manglende ordrer/oppdrag.

Følg med på LOs informasjon
Følg med på hva LO informerer om på nettsidene sine. 
Følg med på LO-advokatenes svar på aktuelle spørsmål
Her kan du se LOs juridiske avdeling sine vurderinger av regjeringens krisepakke av 16. mars 2020.
Questions and answers in english. 

Her er noen nyttige lenker:
Folkehelseinstituttet - Temaside
Helsedirektoratet - Anbefalinger, informasjon og informasjonsmateriell om koronaviruset.
NAV: Koronavirus – informasjon fra NAV 
LO-advokatene: Koronaviruset – aktuelle arbeidsrettslige spørsmål
Fakta om viruset (nrk.no): Dette bør du vite om koronaviruset