Arbeidsliv illustrasjon

Organiser deg for et bedre og mer seriøst arbeidsliv

HK i Norge er det naturlige valget for deg som jobber på bensinstasjon/energistasjon.

06. juli 2020

HK er sikkerhetsbeltet i ditt arbeidsforhold. Som medlem vil du få råd og hjelp fra oss om det oppstår problemer på jobb. Vi vil sørge for å ivareta dine rettigheter. Du får en sterk støttespiller som tar saken for deg, om nødvendig til rettssystemet.

Tariffavtale på arbeidsplassen
Med tariffavtale på arbeidsplassen, får du og dine kolleger bedre rettigheter i arbeidslivet. Du sikres rett til påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg må arbeidsgiver gi informasjon om og drøfte eventuelle endringer med dere før de gjennomføres. Tariffavtalen sikrer deg garantilønn, årlig lønnsutvikling, tusenvis av ekstra kroner i pensjon og ekstra lønn for arbeid på kveld, helg og natt og mange andre goder.

Tre gode grunner til å bli medlem HK i Norge:
1. Din trygghet
Medlemskap i HK gir deg trygghet i arbeidslivet og gode forsikringer i privatlivet.
2. Din medbestemmelse
Medlemskap i HK og tariffavtale på arbeidsplassen sikrer deg rett til påvirkning å dine lønns- og arbeidsvilkår.
3. Din utvikling
Medlemskap i HK gir deg muligheter for videreutdanning og stipend på inntil kroner 50.000,-

Leserinnlegg: «Jobber du med bilvask eller på bensinstasjon, må du organisere deg nå», skriver HK, Fellesforbundet og Virke.