Pengebilde kronestykker

Permittert? Da kan du slippe å betale kontingent

Du som er medlem i HK kan enkelt søke om å slippe å betale kontingent hvis du blir permittert.

17. mars 2020

Hvis du er permittert fra hele stillingen din, innvilges midlertidig kontingentfritak. Det betyr at du kun skal betale for de kollektive forsikringene dine i fritaksperioden. Dette betaler du kr. 110,- i måneden for. Hvis du i tillegg har advokatforsikringen, blir månedlig totalkostnad kr. 172,-.

Hvis du er permittert i deler av stillingen din, innvilges midlertidig kontingentfritak for den delen du er permittert fra. 

Fritaksperiodens start beregnes ut fra om din permitteringsdato er før eller etter den 15. i hver måned, pluss perioden før dagpenger inntreffer. Fritaksperioden er gjeldende fra den 1. i påfølgende måned eller måneden etter avhengig av permitteringsdato. Du innvilges automatisk fritak for 3 måneder.

I fritaksperioden vil du kun motta faktura på forsikringsandelen av kontingenten med mindre du kommer tilbake i jobb i løpet av perioden. Kontingentfritaket vil da opphøre og du må sende epost til din region som inneholder informasjon om hvor du jobber (bedriftsnavn) og startdato. I motsatt fall vil fritaket forlenges hvis din situasjon er uendret. Vi ber om forståelse for at feil kan forekommer, i en tid hvor mengden permitterte er stor.

Er du delvis permittert, og jobber i en bedrift hvor arbeidsgiver trekker kontingenten din av lønna di? Da trenger du ikke gi HK beskjed eller søke om fritak. Bedrifter som trekker kontingent regulerer kontingenten ut fra hvilken lønn du til enhver tid får utbetalt.

Er du delvis permittert, og betaler kontingenten selv, må du kontakte oss for å få redusert kontingentbeløpet ditt.

Hvis du får godkjent fritak får du automatisk tre måneder med fritak.

 Det er to måter å gå frem på for å slippe å betale kontingent for deg som er permittert fra hele stillingen din:

1. Du har en tillitsvalgt på arbeidsplassen din
Den tillitsvalgte i bedriften sender inn en liste til HK over medlemmer som er permittert. Listen sendes på e-post til ditt regionkontor.
I e-posten må det være to ting: 

  • Dokumentasjon på permitteringsvarsel der det fremgår hvor mange prosent du er permittert
  • Liste over medlemmer som er permittert med navn, navn på bedriften de jobber i og medlemsnummer (ikke personnummer).

Hvis du ikke har medlemsnummeret ditt, så finner du det på hkinfo.no. Logg deg inn på Min Side med telefonnummeret ditt, og se under boksen Mitt Medlemskap.

Hvis du har lastet ned LOfavør-appen og registrert deg kan du også se medlemsnummeret ditt der. 

Hvis du har søkt før du fikk vite at den tillitsvalgte skulle levere liste, så skriver den tillitsvalgte det på listen.

2. Du har ikke en tillitsvalgt på arbidsplassen din
Hvis du ikke har en tillitsvalgt på arbeidsplassen din, kan du som medlem søke fritak for kontingent selv.
Send e-post til ditt regionkontor. (Hvis du allerede har søkt på annen måte behøver du selvsagt ikke søke på nytt.)

Du må huske å legge ved:

  • Dokumentasjon på permittering der det fremgår hvor mange prosent du er permittert
  • Fullt navn, navn på bedriften du jobber i og medlemsnummeret ditt.

Hvor finner jeg medlemsnummeret mitt?
Hvis du ikke har medlemsnummeret ditt, så finner du på hkinfo.no. Logg deg inn på Min Side med telefonnummeret ditt, og se under boksen Mitt Medlemskap.

Hvis du har lastet ned LOfavør-appen kan du også se medlemsnummeret ditt der.

Hvordan får jeg betalt forsikringene mine?
Hvis du er permittert fra hele stillingen din sender HK deg faktura/avtalegiro. Du betaler da 110 kroner i måneden for både innboforsikring, grunnforsikring og fritidsulykkesforsikring. Hvis du har Help advokatforsikring koster den 62 kroner i måneden. Sjekk at du ikke har innboforsikring i andre selskaper. Det holder lenge med din LOfavør innboforsikring som er den beste og billigste innboforsikringen. Der har du dekning for alt innbo.  

Hvis du er permittert fra deler av stillingen din sender HK deg faktura/avtalegiro for forsikringene dine som beskrevet i avsnittet over, og på 1,4 % av lønn før skatt for den delen du ikke er permittert fra. Hvis arbeidsgiveren din normalt trekker lønnen din, skjer denne reduksjonen i kontingent når de utbetaler lønn.  

Vi har laget en veileder for permittering, hvor du kan se hvilke rettigheter og plikter du har enten du er permittert, eller frykter å bli det.

Nå passer vi alle sammen på å vise omtanke og gi hjelp. I HK får vi svært mange henvendelser om dagen. Vi hjelper alle så fort vi kan. Vi vet at det er ekstra viktig å ha en god fagforening i ryggen i tider som dette, og vi strekker oss derfor langt, for å forhåpentligvis gjøre situasjonen litt enklere for deg som medlem.

Har du spørsmål så kontakt ditt regionkontor.

Følg oss på facebook på HK i Norge. Der deler vi også viktig informasjon.  

Er du ikke medlem, og vil melde deg inn?