Håndtrykk illustrasjon

Tariffoppgjøret 2020

Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer, meklingsdatoer, stemmefrister og resultater for tariffoppgjøret 2020.

18. august 2020

Oversikten oppdateres fortløpende etter hvert som forhandlingsdatoer bekreftes. Vi tar forbehold om endringer.

Lurer du på hvilken overenskomst du har? Logg deg inn her og velg "Mine arbeidsforhold" for å se hvilken tariffavtale som gjelder deg. 

Årets oppgjør er et hovedoppgjør og gjennomføres forbundsvist. Dette vil si at hvert enkelt fagforbund utarbeider sine egne krav og forhandler med arbeidsgiverne om kravene for hvert enkelt tariffområde. Dette er en oppgjørsform hvor hver overenskomst forhandles for seg.

Her ser du hvordan gangen i et tariffoppgjøret er.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Virke

Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med bransjeavtaler
Forhandlinger 25.-28. august.
27. august: Det er brudd i forhandlingene mellom HK og Virke. Oppgjøret går nå til mekling. Les mer her
Mekling 10.-11. september. Les mer her 
Samleside om oppgjøret HK-Virke

Enighet i mekling 12. september. Les mer her
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 1. oktober kl. 16.00.
Uravstemning avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent. Les mer her

Bensinstasjonsoverenskomsten
Forhandlinger 29.-30. oktober
Enighet i forhandlinger 29. oktober. Les mer her
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 18. november kl. 14.00.
Uravstemning avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO):

Standardoverenskomsten
Forhandlinger 19.-20. oktober
Enighet i forhandlinger 20. oktober. Les mer her
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 12. november kl. 14.00.
Uravstemning avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Bilselgeravtalen
Forhandlinger 21. oktober
Enighet i forhandlinger 21. oktober. Les mer her
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 12. november kl. 14.00.
Uravstemning avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Butikkoverenskomsten
Forhandlinger 22. oktober
Forhandlinger utsatt til 7. desember
Enighet i forhandlinger 7. desember. Les mer her
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 17. desember kl. 14.00.
Uravstemning avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Luftfartsoverenskomsten
Forhandlinger 23. oktober
Enighet i forhandlinger 23. oktober. Les mer her
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 18. november kl. 14.00.
Uravstemning avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Medieoverenskomsten
Forhandlinger 26. oktober
Enighet i forhandlinger 26. oktober. Les mer her
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 17. november kl. 14.00.
Uravstemning avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Handelsoverenskomsten
Forhandlinger 3. november.
Under forhandlingene ble det avtalt at partene skulle ta en pause forhandlingene til fram til 1. desember.
Enighet i forhandlinger 1. desember. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 16. desember kl. 14.00.
Uravstemning avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Bensinstasjonsoverenskomsten
Forhandlinger 4. november
Forhandlinger er utsatt til 14. desember.
Enighet i forhandlinger 14. desember. Les mer her.
Tariffoppgjøret er godkjent.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)

Overenskomst for ansatte i AUF
Tariffoppgjøret er utsatt til 2021.
Forhandlinger 22.-24. februar 2021.
Enighet i forhandlinger 24. februar.
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 11. mars 2021 kl. 14.00.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Landsoverenskomsten
Forhandlinger 24.-26. november
Enighet i forhandlinger 26. november. Les mer her.
Uravstemningen er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Spekter

A-delsforhandlinger 25. august. Fortsetter så med forhandlinger ute i virksomhetene (B-delsforhandlinger).

Resultat fra A-delsforhandlingene LO Stat - Spekter finner du her

Vy Buss
Forhandlinger 2.-4. september.
Brudd i forhandlingene. Les mer på www.lostat.no
Mekling 18.-19. september
Streik fra 20. september. Les mer her
Enighet i ny mekling 1. oktober. Les mer her
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent. Les mer her

Vinmonopolet
Forhandlinger 15.-16. september
Bistandsforhandlinger 6. oktober. Utsatt til 14. oktober.
Enighet i forhandlingene 14. oktober. Les mer her
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 2. desember kl. 15.00.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Norges Håndballforbund
Enighet i forhandlinger 24. september.
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 10. desember kl. 15.00.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Finans Norge

Sentralavtalen
Forhandlinger 12.-13. oktober
Enighet i forhandlinger 14. oktober. Les mer her
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 28. oktober kl. 12.00
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

---------------

Diverse tariffområder

Visolit
Forhandlinger 29. oktober og 16. november
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m.fl.
Forhandlinger 10. november
Enighet i forhandlinger 10. november.
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 25. november kl. 15.00
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst HK-OBOS BBL
Forhandlinger 13.-14. oktober og 24. november.
Enighet i forhandlinger 24. november.
Frist for å avgi stemme i uravstemning: 14. desember kl. 12.00.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.