Håndtrykk illustrasjon

Tariffoppgjøret 2020

Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer, meklingsdatoer, uravstemningsfrister og resultater for tariffoppgjøret 2020.

18. august 2020

Årets oppgjør er et hovedoppgjør og gjennomføres forbundsvist. Dette vil si at hvert enkelt fagforbund utarbeider sine egne krav og forhandler med arbeidsgiverne om kravene for hvert enkelt tariffområde Dette er en oppgjørsform hvor hver overenskomst forhandles for seg.

Oversikten oppdateres fortløpende etter hvert som forhandlingsdatoer bekreftes. Vi tar forbehold om endringer.

Gangen i tariffoppgjøret

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Virke

Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med bransjeavtaler
Forhandlinger 25.-28. august.
27. august: Det er brudd i forhandlingene mellom HK og Virke. Oppgjøret går nå til mekling. Les mer her
Mekling 10.-11. september. Les mer her 
Samleside om oppgjøret HK-Virke

Enighet i mekling 12. september. Les mer her

Frist for å avgi stemme i uravstemning: 1. oktober kl. 16.00.

Bensinstasjonsoverenskomsten
Forhandlinger utsatt i påvente av resultatet av meklingen mellom HK og Virke på resten av tariffområdet.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO):

Standardoverenskomsten
Forhandlinger 19.-20. oktober

Butikkoverenskomsten
Forhandlinger 22. oktober

Bilselgeravtalen
Forhandlinger 21. oktober

Medieoverenskomsten
Forhandlinger 26. oktober

Luftfartsoverenskomsten
Forhandlinger 22.-23. oktober

Bensinstasjonsoverenskomsten
Forhandlinger 23. oktober

Handelsoverenskomsten
Forhandlinger 3. november

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)

Landsoverenskomsten
Forhandlinger 24.-26. november

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Spekter

A-delsforhandlinger 25. august. Fortsetter så med forhandlinger ute i virksomhetene (B-delsforhandlinger).

Resultat fra A-delsforhandlingene LO Stat - Spekter finner du her

Forhandlingene gjelder følgende virksomheter:
- Vinmonopolet
- Norges Håndballforbund
- Vy Buss
- Din Utvikling AS

Vy Buss
Forhandlinger 2.-4. september.
Brudd i forhandlingene. Les mer på www.lostat.no
Mekling 18.-19. september

Vinmonopolet
Forhandlinger 15.-16. september.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Finans Norge

Sentralavtalen
Forhandlinger 12.-14. oktober

---------------