Pengebilde

Tariff 2022

Tariffoppgjøret 2022

Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer, meklingsdatoer, stemmefrister og resultater for tariffoppgjøret 2022.

22. mars 2022

Oversikten oppdateres fortløpende. Vi tar forbehold om endringer i datoer.

Lurer du på hvilken overenskomst du har? Logg deg inn på Min Side for å se hvilken tariffavtale som gjelder deg. 

Årets oppgjør er et hovedoppgjør og gjennomføres forbundsvist. Dette vil si at hvert enkelt fagforbund utarbeider sine egne krav og forhandler med arbeidsgiverne om kravene for hvert enkelt tariffområde. Dette er en oppgjørsform hvor hver overenskomst forhandles for seg.

Her ser du hvordan gangen i et tariffoppgjøret er.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Virke

Landsoverenskomsten med bransjeavtaler
Forhandlinger 4.-7. april.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her.
Mekling 28.-29. april.
Enighet i mekling 30. april. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er onsdag 18. mai kl. 12.00. 

Kontoroverenskomsten med bransjeavtale
Forhandlinger 4.-7. april.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her.
Mekling 28.-29. april.
Enighet i mekling 30. april. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er onsdag 18. mai kl. 12.00. 

Lederoverenskomsten
Forhandlinger 4.-7. april.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her.
Mekling 28.-29. april.
Enighet i mekling 30. april. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er onsdag 18. mai kl. 12.00. 

Energistasjonsoverenskomsten
Forhandlinger 24.-25. mai.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Finans Norge

Sentralavtalen
Forhandlinger 20.-21. april.
Det er enighet i forhandlingene. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er torsdag 5. mai kl. 12.00.
Oppgjøret er godkjent.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO):

Standardoverenskomsten
Forhandlinger 9. mai.
Det er enighet i forhandlingene. Les mer her.
Frist for å avgi stemme i uravstemning er mandag 23. mai kl. 12.00.

Handelsoverenskomsten
Forhandlinger 12.-13. mai.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her.
Mekling 16.-17. juni.

Luftfartsoverenskomsten
Forhandlinger 23.-24. mai.

Medieoverenskomsten
Forhandlinger 7. juni.

Bilselgeravtalen
Forhandlinger 14. juni.

Butikkoverenskomsten
Forhandlingsdato ikke fastsatt.

Bensinstasjonsoverenskomsten
Forhandlingsdato ikke fastsatt.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)

Overenskomst for ansatte i AUF
Forhandlinger 23.-24. mai.

Landsoverenskomsten
Høst 2022. Forhandlingsdato ikke fastsatt.

---------------

Overenskomster mellom HK i Norge og Spekter

A-delsforhandlinger 5.-6. april. Fortsetter så med forhandlinger ute i virksomhetene (B-delsforhandlinger).
Enighet i A-delsforhandlinger. Les mer her 

 

Vy Buss
Forhandlinger 21.-22. april.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her
Mekling 5.-6. mai.
Enighet i mekling 7. mai. Les mer her

Vinmonopolet
Forhandlinger 2.-3. mai.
Det er brudd i forhandlingene. Les mer her 
Oppgjøret går nå inn i bistandsfasen hvor partene får bistand fra hhv. LO Stat og Spekter. Dato er ikke fastsatt.

---------------

Diverse tariffområder

Visolit
Forhandlinger 25. mai.

Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m.fl.
Høst 2022. Forhandlingsdato ikke fastsatt.

Overenskomst HK-OBOS BBL
Forhandlingsdato ikke fastsatt.