2021

Endring i reglene for å kunne søke om stipend

Forbundsstyret i HK har vedtatt å midlertidig endre reglene for å kunne søke om stipend fra HKs Utdanningsfond og HKs stipendordning for høyere utdanning. Kravet til lengde på medlemskap endres fra tre til ett år.

Ny HK-ledelse valgt

Landsmøtet valgte i dag ny ledelse, som skal lede HK fram til neste landsmøte i 2024.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?