2021

Forhandlingene med NHO har startet

Årets lønnsoppgjør startet 24. mars 2021. I år er det et såkalt mellomoppgjør hvor vi forhandler kun om kroner og øre.

Engelskkurs for HKs tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt i et miljø hvor engelsk blir oftere brukt i hverdagen? HK i Norge tilbyr nå i regi av AOF et digitalt kurs for deg som føler deg litt ustø, slik at du kan bli tryggere i å kommunisere på engelsk om arbeidsplassen, rollen og oppgavene dine. NB! Fortsatt ledige plasser.

EUs pay transparency-plan er for svak

I dag, 4. mars 2021, lanserer EU-kommisjonen tiltak for å sikre økt åpenhet om lønn på europeiske arbeidsplasser. Det er viktig i arbeidet mot lønnsgapet mellom menn og kvinner, men HK mener det er for svakt. 

Om streikebryteri

Informasjon til deg som ikke streiker. Her forklarer vi hva streikebryteri er, og hvordan vi skal unngå det. 

Hvem betaler for krisa?

Ny rapport viser hvordan pandemien øker de sosiale og økonomiske forskjellene i Norge.

Lønnsforhandlinger og lønnssamtale

Lønnen din skal være avtalt med arbeidsgiveren før du begynner i jobben. Hvis du skal få høyere lønn etter det, kan det skje gjennom lønnsforhandlinger eller lønnssamtaler.

Hjemmekontor under koronapandemien

Hvis du har hjemmekontor på grunn av koronapandemien er rettighetene og pliktene dine stort sett de samme som ellers. Det gjelder både deg som arbeidstaker og arbeidsgiveren din.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?