AU januar 2021
HKs ledelse. Fra venstre: 2. nestleder Lena Reitan, forbundsleder Christopher Beckham og 1. nestleder Elisabeth Sundset.

Aktive HKere på LOs representantskap

Det var mange HKere på den digitale talerstolen på LOs representantskapsmøte.

06. mai 2021

De tillitsvalgte i HK satte norske arbeidsplasser, ulikhetskrisen, deltid, boligpolitikk og arbeidstid på dagsorden. Dessuten ble Peggy Hessen Følsvik valgt som ny LO-leder. Med det har LO nå en leder med bakgrunn fra HK.

Felles for alle innleggene fra de aktive HKerne var at de ønsker seg en ny politikk for å få gjort noe med de sakene medlemmene i HK ønsker å få løst.

- Vi trenger en regjering som kan finne en vei ut av ulikhetskrisen. Som får forskjellene ned, ikke opp. Som har en plan for å kutte utslipp og for å skape og bevare arbeidsplasser, sa andre nestleder i HK, Lena Reitan.

Hva holder Venstre på med?
Forbundsleder Christopher Beckham stilte spørsmål ved hva regjeringspartiet Venstre holder på med. Venstre vil som kjent avvikle taxfree-ordningen på norske flyplasser.

- Dette er verken god næringspolitikk eller en politikk for å bevare arbeidsplasser i Norge. Det er rett og slett en avvikling av norske arbeidsplasser, sa Beckham. Han understreker at dette skaper usikkerhet blant medlemmene I HK som jobber i luftfarten og i taxfree-butikkene.

Deltidsproblematikken var også tema. - Det må bli slutt på at deltidsansatte kvinner må stå med lua i hånda og be om større stilling for å kunne forsørge seg selv, sa Elisabeth Sundset, nestleder i HK i Norge. 

Noens frihet blir andres ufrihet
Anne Svendsvoll, hovedtillitsvalgt for Coop Sørvest, satte åpningstider i butikkene på dagsorden.

- Vi opplever et veldig press på åpningstidene. Vi må ikke få et samfunn som er åpent sju dager i uka. Noens frihet til å handle blir andres ufrihet til å måtte jobbe sa hun. Svendsvoll fortalte at Coop Norge har bestemt at alle Extra-butikker skal holde åpent fra mandag til lørdag kl. 07.00 – 23.00. Svendsvoll pekte på at det skjer uten at det tas hensyn til de ansatte. 

Også boligmarkedet ble diskutert. - Vi har et boligmarked på ville veier. Boligmarkedet er en forskjellsmaskin. Vi ansatte i for eksempel butikk, renhold, reiseliv og servitører kommer ikke inn på boligmarkedet, sa Charlott Pedersen, tillitsvalgt i Lampemagasinet.

Du kan lese mer om representantskapsmøtet på LOs hjemmeside.