Forbundsleder Christopher Beckham

tariff 2021

HK og Virke enige om lønnsgarantien

HK og Virke har kommet til enighet om årets fordeling av lønnsgarantien.

18. mars 2021

Lønnstrinn 6 i Landsoverenskomsten heves med kr 3,10 per time, tilsvarende kr 504 per måned.

Reguleringen skjer med virkning fra 1. februar 2021.

Garantitilleggene gis hvert år i henhold til lønnsgarantiordningen i Landsoverenskomsten HK-Virke. Den skal sikre at overenskomstens høyeste minstelønnssats (trinn 6 – Reiselivsavtalen trinn 4) målt pr. 01.02. ikke skal være for lav sammenlignet med gjennomsnittslønnen på tariffområdet.

- Lønnsgarantien er på plass, nå gjenstår mellomoppgjøret mellom LO og Virke som skal være i april, sier forbundsleder Christopher Beckham. LOs representantskap vedtok å sikre kjøpekraften, og det er vårt utgangspunkt i forhandlingene.

Intensjonen med garantien er å løfte de lavest lønnede som er omfattet av landsoverenskomsten. I tillegg er lønnsgarantien normdannende for resten av varehandelen.

Protokoll fra forhandlingene er vedlagt.