Peggy Hessen Følsvik
LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO og NHO enige om ny hovedavtale

Med små endringer videreføres hovedavtalen for fire nye år. To utvalg skal drøfte tiltak for økt organisasjonsgrad og ansattes innflytelse i konsern.

23. november 2021

LO og NHO har blitt enige om videreføring for de neste fire årene, med mindre endringer. Hovedavtalen regulerer viktige spilleregler i arbeidslivet, revideres hvert fjerde år og bidrar til forutsigbarhet for partene i arbeidslivet, både sentralt og ute i bedriftene.

- Det er ingen store revolusjoner i den nye hovedavtalen. Vi er enige om å videreføre alle de sentrale bestemmelsene. Samtidig har vi blitt enige om nye bestemmelser med ambisjon om å fremme likestilling og hindre diskriminering på norske arbeidsplasser. Dette har vært viktig for oss, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Les mer på LOs hjemmeside.