Streik avsluttet Handshake Norway
Lena Reitan og Christopher Beckham fra forbundsledelsen i HK i Norge, og Grethe Berntsen fra HK Region Øst ved Handshake Norway

Handshake Norway, streik

Streiken ved Handshake Norway er avsluttet

Landsoverenskomsten med Virke og kontoroverenskomsten med Virke er signert og gjeldende fra 1.august. 

26. juli 2021

Seks HK-medlemmer ved Handshake Norway i Rygge har streiket for lønn og medbestemmelsesrett siden starten av juli. Mandag 26.07.2021 er streiken avsluttet. Bedriften har signert tariffavtale gjeldene fra 01.08.2021.

- Dette viser nok en gang hvor viktig det er å være organisert. Sammen klarer vi å skape et bedre arbeidsliv enn når man står alene. Både vi og medlemmene er veldig glade for at vi ble enige og håper på gode samarbeidsrelasjoner i fremtiden, sier forbundsleder i HK Christopher Beckham.

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en bedrift og et fagforbund. I avtalen står det hvilke ytelser du som et minimum skal ha når du jobber i bedriften. Tariffavtalen har bestemmelser om arbeidstid, lønn, diverse tillegg og når du har krav på fri med lønn, mm. Med tariffavtale er du også garantert å få det lønnstillegget som forhandles fram på nasjonalt nivå hvert år.

Når de ansatte har en tariffavtale har de også rett til å velge seg en tillitsvalgt som på vegne av de ansatte skal være med å drøfte og forhandle med ledelsen, sånn at de ansatte får rett til medbestemmelse.