Lena Reitan

Pressemelding

Streiker for lønn og medbestemmelse

HK i Norge krever tariffavtale på vegne av medlemmene i bedriften Handshake Norway AS  i Rygge. Arbeidsgiveren har ikke vært villig til å gi de ansatte en tariffavtale, og derfor er det nå streik.

06. juli 2021

- Ledelsen i Handshake Norway AS, som står bak nettbutikkene Autodude.no og Valostore.no har nektet medlemmene våre en tariffavtale som regulerer helt vanlige rettigheter som lønn og muligheten for medbestemmelse for de ansatte. Da har vi ingen annen mulighet enn å streike for å få en avtale om ordna forhold, sier nestleder i HK i Norge, Lena Reitan.

En tariffavtale sikrer ordna forhold på jobben og trygghet på arbeidsplassen. – Arbeidsgiveren til våre medlemmer i Handshake, anerkjenner tydeligvis ikke den norske arbeidslivsmodellen, og det er trist, sier Reitan. Hun håper at ledelsen nå kommer på banen og gir henne, HK og de ansatte et handshake og inngår tariffavtale.

Allerede i mars måned ba HK-medlemmene om å få en tariffavtale. Den 22. juni var HK og Handshake til mekling, og da fikk Handshake forlenget fristen til 5.7. – Nå begynner dette å ligne på uthaling, og det kan vi ikke stå og se på, sier Reitan.

De ansatte opplever i dag at de ikke har mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag. De ønsker å få mulighet til å være med å bestemme på arbeidsplassen sin gjennom en tillitsvalgt.

- Flere av de ansatte tjener helt ned i 160 kroner i timen, så det er ikke rart at de ønsker en tariffavtale som kan gi dem bedre lønn, sier Reitan.

Hun forklarer at streik er et lovlig middel som arbeidstakere kan bruke. Hun påpeker at makten i arbeidslivet i utgangspunktet er ujevnt fordelt og at dette er den måten loven regulerer at du som arbeidstaker skal gå fram hvis arbeidsgiveren din nekter å skrive under på en tariffavtale.

Hva er en tariffavtale?
En tariffavtale er en avtale mellom en bedrift og et fagforbund. I avtalen står det hvilke ytelser du som et minimum skal ha når du jobber i bedriften. Tariffavtalen har bestemmelser om arbeidstid, lønn, diverse tillegg og når du har krav på fri med lønn, mm. Med tariffavtale er du også garantert å få det lønnstillegget som forhandler fram på nasjonalt nivå hvert år.

Når de ansatte har en tariffavtale har de også rett til å velge seg en tillitsvalgt som på vegne av de ansatte skal være med å drøfte og forhandle med ledelsen, sånn at de ansatte får rett til medbestemmelse.

Kontaktperson for pressen: Nestleder i HK, Lena Reitan. Tlf. 902 23 346.