Forbundsleder Christopher Beckham
Forbundsleder Christopher Beckham var forhandlingsleder for HK Norge under meklingen med NHO Service og Handel.

Tariff 2022

Enighet med NHO Service og Handel

Etter å ha meklet mer enn elleve timer på overtid, er HK Norge og NHO Service og Handel nå enige i meklingen for Handelsoverenskomsten.

14. september 2022

Onsdag morgen 14. september kom NHO Service og Handel og HK Norge til enighet hos Riksmekleren. Det betyr at det ikke blir streik.

- Vi har vært opptatt av å videreutvikle Handelsoverenskomsten for å møte morgendagens arbeidsliv. Med dette resultatet tar vi et steg i riktig retning. Nå går forhandlingsresultatet til uravstemning, sier Christopher Beckham, forbundsleder i HK Norge.

Alle grupper på denne overenskomsten vil få et kronetillegg på 4 kroner.

- Det er et kronetillegg som vil merkes! fortsetter Beckham

Samtidig heves minstelønnssatsene 1 til 6 tilsvarende. Her vil mange ansatte merke at lønna øker.

Oversikten er som følger:
Fra 1. februar 2 kroner på lønnstrinn 6

Fra 1. februar 10 kroner på lønnstrinn 5

Fra 1. april 4 kroner som generelt tillegg på alle lønnstrinn

Garantien og det generelle tillegget gir en økning på 6 kroner på lønnstrinn 6

Skifttillegg går i pluss
Skiftsatsene er minimumssatser og kan forhandles lokalt.

For 2-skiftsarbeid betales minimum 20 % tillegg.

For 3-skiftsarbeid betales minimum 30 % tillegg.

Innføring av skift skal medvirke til mer bruk av heltid. 3-skiftsarbeid inkluderer et skift som også går gjennom natten. For HK Norge har det vært viktig å signalisere det skal koste mer å ha åpent om natta.

- Det handler helt enkelt om at folk skal ha arbeidstider som det går an å leve et normalt liv med. Barnehager er ikke døgnåpne, og skolen er ikke åpen i helger. Arbeid på ubeleilige tidspunkt som skiftarbeid, må kompenseres for, sier Beckham

Sentrallager blir hevet
Partene er enige om å innføre en egen lønnssats for arbeid på sentrallager. Den nye satsen er 231,20 kroner. Den vil heves årlig med garantitillegget og det sentrale tillegget. I tillegg skal eventuelle fagbrevtillegg beholdes uavkortet.

- Den teknologiske utviklingen stiller nye krav i en næring som står midt store forandringer. Her er det viktig å sikre en forutsigbar lønn for de som jobber på lager, uttaler Beckham.

Trygghet under sykdom
Forskuttering av lønn under sykdom er også sikret i forhandlingene. Avtaleutkastet sier nå: "Under sykdom forskutterer arbeidsgiver sykepenger for en periode på inntil tre måneder."

- Det sikrer forskuttering av lønn under sykdom. Nå trenger ikke ansatte i handelen være redde for privatøkonomien hvis de blir syke, sier Christopher Beckham.

Etter brudd i forhandlingene i mai møttes partene hos Riksmekler i juni. Meklingen ble utsatt på grunn av sykdom, og gjenopptatt 12. - 13. september. Meklingen omhandler avtalen for varehandel for ansatte i blant annet Ikea, Oda, Synsam, Tools, Clas Ohlson og Felleskjøpet.

Uravstemning
Meklingsresultatet sendes nå ut til elektronisk uravstemning blant medlemmene. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Alle medlemmer må nå lese uravstemningsinformasjonen HK sender ut, og svare ja eller nei til resultatet. Stemmefrist vil framgå av materiellet.