SAS pilotstreik

HK Norge støtter de streikende pilotene i SAS

Handel og Kontor i Norge gir full støtte til de streikende SAS-pilotene i deres rettferdige krav for å beholde sine opparbeidede rettigheter.

05. juli 2022

Det er helt uakseptabelt at SAS-ledelsen bryter spillereglene som er satt i den nordiske arbeidslivsmodellen når det gjelder ansettelsestrygghet. Dette er regler som definerer samspillet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ved etablering av
nye selskaper.

Vi støtter de streikende SAS-pilotene som ikke bare kjemper for sine arbeidsplasser, men også for den nordiske arbeidslivsmodellen og prinsipielle rettigheter som gjelder for alle.

Stå kampen ut!