Riksmekleren skilt

Tariff 2022

Pause i meklingen mellom HK Norge og NHO Service og Handel

I meklingen mellom HK Norge og NHO Service og Handel, vedrørende Handelsoverenskomsten, ble partene enige om å ta pause i meklingen.

17. juni 2022

Ny dato for mekling er 12. – 13. september.

Meklingen er utsatt på grunn av sykdom i forhandlingsdelegasjonen.

Så lenge meklingen ikke er avsluttet, vil heller ikke en streik kunne iverksettes. En eventuell streik vil dermed først kunne ha oppstart når meklingen er ferdig.