Håndtrykk illustrasjon

Resultat uravstemning Handelsoverenskomsten

Medlemmene stemte ja til meklingsresultatet på Handelsoverenskomsten.

03. oktober 2022

HK Norge og NHO Service og Handel ble enige om et resultat i tariffoppgjøret for Handelsoverenskomsten den 14. september, etter å ha meklet 11 timer på overtid.

Meklingsresultatet har vært ute til uravstemning blant medlemmene som følger denne overenskomsten.

Resultatet av uravstemningen viste at 60,80% stemte ja, og 39,20% stemte nei. Drøye 63% av de stemmeberettigede medlemmene avga stemme.

Resultatet er meddelt Riksmekleren. Tariffoppgjøret er godkjent.