AAF forhandlinger 2022

Resultat uravstemning Landsoverenskomsten HK-AAF

Medlemmene stemte ja til forhandlingsresultatet på Landsoverenskomsten for ansatte i arbeiderbevegelsens foretak.

Bjørn Mietinen 17. november 2022

HK Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) ble enige om et resultat i tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten HK-AAF den 19. oktober.

Forhandlingsresultatet har vært ute til uravstemning blant medlemmene som følger denne overenskomsten.

Resultatet av uravstemningen viste at 87,89% stemte ja, og 12,11% stemte nei. Drøye 70% av de stemmeberettigede medlemmene avga stemme.

Resultatet er meddelt AAF. Tariffoppgjøret er godkjent.