SAS streik illustrasjon

Unntak for karensdager grunnet pilotstreiken i SAS

I forbindelse med streik blant pilotene i SAS, dekker HK karensdager i henhold til retningslinjene også for nyinnmeldte medlemmer.

04. juli 2022

Ved permittering på grunn av arbeidskonflikt har permitterte arbeidstakere rett til dagpenger dersom de ikke er delaktige i arbeidskonflikten. I slike tilfeller gir HK støtte til karensdagene dersom medlemmet har ett års medlemskap.

HKs arbeidsutvalg har i dag vedtatt at det gis unntak til kravet om ett års medlemstid. 

Det gis dermed støtte til karensdagene for alle HK-medlemmer som blir permitterte, også nyinnmeldte medlemmer. 

Skjema for søknad om støtte til karensdager finner du på denne siden.