20140124 aviser lag på lag

Pressekontakt, logo, bilder

På denne siden finner du i menyen lenker til nyhetsarkivet, bilder av HKs ledelse og logoer. Under er informasjon om pressekontakt.

Pressekontakter:

Send sms til 900 43 459. 

Gjermund Skaar, kommunikasjonsrådgiver (Ute i permisjon til august 2022) 
Telefon / gjerne SMS: 922 17 700
E-post: gsk@hkinorge.no