20140124 aviser lag på lag

Pressekontakt, logo, bilder

På denne siden finner du i menyen lenker til nyhetsarkivet, bilder av HKs ledelse og logoer. Under er informasjon om pressekontakt.

25. januar 2014

Pressekontakter:
Kirsti Hansen Demény, avdelingsleder informasjonsavdelingen
Telefon / gjerne SMS: 979 91 929
E-post: kde@hkinorge.no