Landsmøte 2021 Tom sal

Logoer og profil

Her er HKs logoer som kan brukes i presse, media, publikasjoner osv.

Last ned logo via vedlagte fil.

HKs visuelle profil har blitt oppdatert i 2022, og arbeidet pågår fortsatt. Denne siden er derfor fortsatt under utvikling.