Avdeling for informasjon, organisasjon, samfunnskontakt

25. januar 2014

Ansatte:

Kirsti Hansen Demény, avdelingsleder
Tlf. 979 91 929
kirsti.hansen.demeny@hkinorge.no

Gjermund Skaar, kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 922 17 700
gjermund.skaar@hkinorge.no

Gry Heidi Amundsen, informasjonsmedarbeider/saksbehandler stipend
Tlf. 979 91 668
gry.amundsen@hkinorge.no 

Børje Furunes, organisasjonssekretær
Tlf. 907 46 601
borje.furunes@hkinorge.no 

Maren Svenning, organisasjonssekretær
Tlf. 932 06 663 
maren.svenning@hkinorge.no  

Kari Øverby, studiesekretær
Tlf. 404 81 634 
kari.overby@hkinorge.no

Andrea Odden, ungdomssekretær
Tlf. 979 91 921
andrea.odden@hkinorge.no

Stein Kristiansen, rådgiver
Tlf. 913 59 325
stein.kristiansen@hkinorge.no 

Lars Viljar Kvavik, prosjektleder LO for alle
Tlf: 995 50 719
lars.viljar.kvavik@hkinorge.no