Avdeling for informasjon, organisasjon, samfunnskontakt

25. januar 2014

Ansatte:

Bjørn Mietinen, avdelingsleder
Tlf. 993 61 603
bjorn.mietinen@hkinorge.no

Gjermund Skaar, kommunikasjonsrådgiver (permisjon)
Tlf. 922 17 700
gjermund.skaar@hkinorge.no

Håkon Randgaard Mikalsen, kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 950 09 789
hakon.randgaard.mikalsen@hkinorge.no 

Gry Heidi Amundsen, informasjonsmedarbeider/saksbehandler stipend
Tlf. 979 91 668
gry.amundsen@hkinorge.no 

Børje Furunes, organisasjonssekretær
Tlf. 907 46 601
borje.furunes@hkinorge.no 

Maren Svenning, organisasjonssekretær
Tlf. 932 06 663 
maren.svenning@hkinorge.no  

Kari Øverby, studiesekretær
Tlf. 404 81 634 
kari.overby@hkinorge.no

Lars Viljar Kvavik, prosjektleder LO for alle
Tlf: 995 50 719
lars.viljar.kvavik@hkinorge.no

Hedda Larsen Salbu, ungdomssekretær
Tlf. 473 70 773
hedda.larsen.salbu@hkinorge.no 

Henrik Drivenes, ungdomsrådsleder
Tlf. 950 09 044
henrik.drivenes@hkinorge.no