Forhandlingsavdelingen

19. februar 2014

Ansatte:

Jon Olav Bjergene, avdelingsleder
Tlf. 951 79 573
jon.olav.bjergene@hkinorge.no 

Ruth Lindberg, faglig adm.sekretær
Tlf. 906 85 457
ruth.lindberg@hkinorge.no 

Erling Hagen, faglig sekretær
Tlf. 905 65 811
erling.hagen@hkinorge.no 

Sissel Weholdt, faglig sekretær
Tlf. 901 74 958
sissel.weholdt@hkinorge.no 

Kjetil Andersen, faglig sekretær
Tlf. 901 98 514
kjetil.andersen@hkinorge.no 

Kjell Finvåg, faglig sekretær
Tlf. 906 85 955
kjell.finvag@hkinorge.no 

Bodil H. Andersen, faglig sekretær
Tlf. 957 01 569
bodil.andersen@hkinorge.no 

Anette Storhaug Sørensen, juridisk rådgiver
Tlf. 979 91 925
anette.storhaug.sorensen@hkinorge.no

Marit Gjelsvik, økonom
Tlf. 976 17 016
marit.gjelsvik@hkinorge.no 

Tonje Holmsen, organisasjonssekretær (permisjon)
Tlf. 932 15 361
tonje.holmsen@hkinorge.no 

Geir Tegler, organisasjonssekretær (vikar)
Tlf. 400 11 511
geir.tegler@hkinorge.no

Trine Brathovde, tariff-/saksarkiv
Tlf. 924 02 351
trine.brathovde@hkinorge.no 

Heidi Heggen, kontorsekretær
Tlf. 979 91 665
heidi.heggen@hkinorge.no