Region Østlandet Sør

Telefon: 33 30 04 80
E-post: ostlandet.sor@hkinorge.no 

26. februar 2014

Ansatte:

Bjørn Mietinen, konst. regionkontorleder
Tlf. 993 61 603
bjorn.mietinen@hkinorge.no

Inger Køhn, regionsekretær
Tlf. 412 79 805
inger.kohn@hkinorge.no 

Marius Sveinung, regionsekretær
Tlf. 911 98 736
marius.sveinung@hkinorge.no

Cecilie Røste, regionsekretær
Tlf. 410 76 491
cecilie.roste@hkinorge.no

Adrian Miller-Moss, organisasjonsmedarbeider
Tlf. 979 57 454
adrian.miller-moss@hkinorge.no

Berit Apalen, kontorsekretær
Tlf. 33 30 04 80
berit.apalen@hkinorge.no