20140124 Vedtekter og organisasjon

Forbundsstyret

Forbundsstyret ble valgt på landsmøtet høsten 2016 og vil sitte til neste landsmøte i 2021.

Forbundets leder og to nestledere har sitt daglige arbeidssted på forbundets hovedkontor i Folkets Hus på Youngstorget.