20140124 Vedtekter og organisasjon

Forbundsstyret

Forbundsstyret ble valgt på landsmøtet høsten 2016 og vil sitte til neste landsmøte i 2020.

Forbundets leder og to nestledere har sitt daglige arbeidssted på forbundets hovedkontor i Folkets Hus på Youngstorget.

Se under for en komplett oversikt over forbundsstyrets medlemmer.

Forbundsstyrets medlemmer

Beckham Christopher Ray

Verv:2. Nestleder
Telefon:90043459

Mietinen Bjørn Hjalmar

Verv:1. Nestleder
Telefon:99361603

Sundnes Trine Lise

Verv:Leder
Telefon:90943290

Andreassen Johan Martin

Verv:Forbundsstyremedlem
Telefon:41514018

Hartz Tone Cathrine

Verv:Forbundsstyremedlem
Telefon:41804461

Johansen Else

Verv:Forbundsstyremedlem
Telefon:93268435

Jonskås Roy

Verv:Forbundsstyremedlem
Telefon:90847660

Kristiansen Roy

Verv:Forbundsstyremedlem
Telefon:95102511

Simonsen Ann Karin

Verv:Forbundsstyremedlem
Telefon:47815908

Steinsvik Beate

Verv:Forbundsstyremedlem
Telefon:90193833

Suhr John Thomas

Verv:Forbundsstyremedlem
Telefon:40640660

Sundset Elisabeth

Verv:Forbundsstyremedlem
Telefon:97016607

Nørstebø Steinar

Verv:Ansattes representant
Telefon:90156819

Thysse Nina Hammer

Verv:1. Vara forbundsstyre
Telefon:93448546

Grønningsæter Evy Annie

Verv:1. Varamedlem
Telefon:97778726

Gjerstad Ingunn

Verv:1. Varamedlem
Telefon:91830142

Meland Jonny

Verv:1. Varamedlem
Telefon:91190511

Stokke Bodil

Verv:1. Varamedlem
Telefon:47677011

Sundsetvik Turid Akernes

Verv:1. Varamedlem
Telefon:91869827

Vassdokken Knut Arne

Verv:1. Varamedlem
Telefon:95136667

Vie Elin Løset

Verv:1. Varamedlem
Telefon:99495047

Weholdt Sissel

Verv:2. Vara forbundsstyre
Telefon:90174958

Blomkvist Åse Finjord

Verv:2. Varamedlem
Telefon:90837192

Bremnes Tor Andreas

Verv:2. Varamedlem
Telefon:47407787

Brenden Mariell

Verv:2. Varamedlem
Telefon:91724285

Hovland Vidar

Verv:2. Varamedlem
Telefon:47346724

Jacobsen Roger

Verv:2. Varamedlem
Telefon:91359256

Kolstad Arnstein

Verv:2. Varamedlem
Telefon:90029406

Odden Andrea

Verv:2. Varamedlem
Telefon:97461234

Pedersen Vidar

Verv:2. Varamedlem
Telefon:95269702

Svendsvoll Anne

Verv:2. Varamedlem
Telefon:99799989

Eriksen Hege Anita

Verv:3. Varamedlem
Telefon:91615999