20140124 Vedtekter og organisasjon

Forbundsstyret

Forbundsstyret ble valgt på landsmøtet høsten 2021 og vil sitte til neste landsmøte i 2024.

Forbundets leder og to nestledere har sitt daglige arbeidssted på forbundets hovedkontor i Folkets Hus på Youngstorget.