HK Leder

HK Ledere

Bli helt sjef med HK Ledere.

03. mars 2017

Du er sjef. Du er mellomleder. Du sjonglerer arbeidsdagen. Av og til sterk. Av og til usikker. Av og til i skvis mellom ledelse og ansatte.

• HK Ledere gir deg råd og tips om ledelse, ansatte og arbeidslivets spilleregler.
• HK Ledere forteller deg hvordan andre ledere tenker og jobber.
• HK Ledere gir deg kunnskap du trenger.
• HK Ledere gir deg et nettverk.
• HK Ledere gjør deg til en tryggere leder.

Handel og Kontor (HK) får ofte henvendelser fra ledere og spesialister. Alle HK sine omlag 50 tariffavtaler har bestemmelser som ivaretar ledernes interesser. Det gjelder også lønn. Innenfor noen bedrifter finnes i det i dag egne grupper for ledere.

Nyhetsbrev, egen Facebook-side og konferanse - det tilbyr HK nå til medlemmer som jobber som ledere.

Facebook
HK har medlemmer i alle bransjer i privat sektor. Deriblant mange ledere. HK Leder får nå en egen side på Facebook. Vi tror denne satsingen kan bidra til å forsterke nettverkene til ledere innenfor flere virksomheter.

Nyhetsbrev
HK har et nyhetsbrev med artikler som skal være relevante for ledere. Det første nyhetsbrevet inneholdt artikler om ulike bonusordninger, regler om ferie, og om ferievikarer. Nyhetsbrevet skal komme ut fire ganger i året. Du kan melde deg på nyhetsbrevet her.

Konferanse
HK arrangerer og vil legge ut informasjon om konferansene når tema, tid og sted foreligger.