20140306 Ungdom

HK Ung

HK Ung er ungdomsvirksomheten til HK i Norge, og består av et nasjonalt ungdomsråd, egne ungdomsutvalg i hver av regionene, samt SLA (Sammenslutningen av Landsomfattende Avdelinger). Ungdomsrådet er et rådgivende organ ovenfor HK i Norge, og rådet og utvalgene i regionene arrangerer jevnlig egne kurs og konferanser for unge medlemmer i HK.

HK Ungdom har egen hjemmeside: http://www.hkung.no/