HKs Bransjeråd

Handel og Kontor er et bransjeorganisert forbund med åtte bransjeråd. 

Bransjerådene skal spille en aktiv rolle i utformingen av den overordnede tariff- og næringspolitikken. I tillegg er det viktig å ha fokus på kompetanseutvikling innen bransjen. Det er viktig at de tillitsvalgte er drivkraft for aktiviteten.

Alle bransjerådene våre er presentert på egne sider, se i lenkemenyen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?